.

Translate

* Het aantal bezoekers *

.

.

Hallo ik ben

Mijn foto
Ben op 24 juli 1964 geboren..Getrouwd en 1 zoon die nog thuis woont...Ik kreeg in 2003 de ziekte COPD gelijk fase 3 met nog een longinhoud van 21% al snel viel ik in fase 4...In 2007 ben ik erg hard achteruit gegaan, na meerdere malen achter elkaar in het ziekenhuis te hebben gelegen, waarvan de laatste keer bijna fataal, maar ben er gelukkig nog...In febr 2008 heb ik 3.5 mnd gerevalideerd in het longrevalidatie- centrum Beatrixoord in Haren, had toen nog een long inhoud van 17% (dit was sinds juni 2012 nog 13%) Ik zat hele dagen aan de zuurstof...Ben in Sept 2009 voor 14 dagen in het UMCG geweest voor longtransplantatie screening, 11 maart 2010 heb ik dan eindelijk groen licht gekregen...Bij deze ongeneeslijke longziekte heb ik ook nog eens sinds 1979 de ziekte van Crohn (chronische darmontstekingen), in ernstige mate, waar ik elk jaar de nodige Remicade kuren voor kreeg sinds mijn transplantatie bijna geen last meer..Wil je meer over mij weten lees dan mijn blog... *Mijn Leven* Op weg naar een dubbele longtransplantatie, Ik had nog een lange weg te gaan en dat viel niet altijd mee !!! Op Goede Vrijdag 18 April 2014 ben ik getransplanteerd van 2 prachtig werkende longen..

.

.

4 jaar 1 maand en 7 dagen (+6mnd wachten op groen licht totaal dus 4 jaar en 7 mnd en 7 dagen) heb ik op de wachtlijst gestaan tot uiteindelijk het langverwachte telefoontje binnen kwam ....

Op Goede Vrijdag 18 April 2014 zijn er dan
eindelijk 2 fantastische donorlongen voor mij !!!!!

DONOR wie je ook bent BEDANKT
zal goed voor je zorgen !!!

.

.

*Mijn Donor*Eerst willen wij stil staan bij de donor en de nabestaanden...
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met het verlies van hun dierbare...
Waar jullie ook zijn wij denken aan jullie !!!

*17/18 April 2014*

Er is vannacht iets ergs gebeurd,
er is een familie die treurt ...
Een familie lid is heen gegaan,
hij/zij heeft gestreden voor zijn leven,
maar heeft het toch op moeten geven ...
Bij leven had i zich laten registreren,
zodat i na zijn/haar dood zijn organen kon doneren ...
Hart, Longen, lever en nieren
gaan nu een ander zijn leven plezieren ...

Maar ook is er een Familie heel blij,
het lange wachten is nu voorbij ...
Het langverwachte telefoontje is dan
nu toch eindelijk gekomen ...

Er zijn longen voor mij ...
Nu draag ik voor altijd een stuk van jou bij mij ...


BEDANKT LIEVE DONOR ...

Gedicht zelf gemaakt door mijn man en mijzelf
>>> © GJ & JJ


.

.


18 April 2014


100 jaar geleden
was een longtransplantatie
ONMOGELIJK

50 jaar geleden
was een longtransplantatie
EEN MIRAKEL

20 jaar geleden
was een longtransplantatie
EN WONDER

10 jaar geleden
was een longtransplantatie
EEN FEIT

Vandaag
is een longtransplantatie het streven naar
LUCHT VOOR MORGEN

Re-born to be alive vzw

.

.


Voor dat je begint met het lezen van mijn blog's,
lees dan eerst even het
volgende hier onder.


Het meeste over mij kun je vinden hier rechts onder
bij de pagina's met verslagen en bij mijn dagelijkse verhaaltjes, als je daar op geklikt hebt dan kom je eerst weer bovenaan mijn website dus dan even scrollen naar beneden tot je ongeveer in het midden van het scherm bent, en daar komt het verhaal te staan dus niet bovenaan ;) .


.

.

01 november 2010

*Nieuwe maand
N O V E M B E R
Ook genaamd: SLACHTMAAND.  Op elke boerderij werd deze maand wel een varken geslacht.
Bijhorende namen zijn: SMEERMAAND ( varkensvet ) en BLOEDMAAND.
Nog een andere benaming is LOEFMAAND.  Dit is een oude betekenis voor " dol " en wijst erop dat het weer in november onbestendig of dol kan zijn.
November is de elfde maand van het jaar.  
Was op de Oudromeinse kalender de negende maand. ( novem = negen )


D E C E M B E R  
Ook genaamd: WINTERMAAND - DONKERE MAAND - MIDWINTERMAAND en KERTMISMAAND.
Nog een andere benaming is: WOLFSMAAND.  In de tijd toen er nog veel wolven waren, trokken die bij grote koude tot dichtbij de woningen.
December is de twaalfde en laatste maand van het jaar.  
Was op de Oudromeinse kalender de tiende maand. ( decem = tien )
Januari
Ook genaamd LOUWMAAND, hetgeen vermoedelijk een verbastering van looimaand is.  "Louw" komt van "looien"  In januari werd de huid van de geslachte dieren gelooid.
Opdat het jaar goed zou zijn, moet het weer in de maand januari droog, koud en winderig zijn.  In België zijn er talrijke spreuken in gebruik die deze mening verkondigen.
Januari is de eerste maand van het jaar.


F E B R U A R I
Ook genaamd . SPROKKELMAAND De maand februari heeft niet altijd bestaan.  In de tijd van de Oud-Romeinen telde het jaar maar tien maanden en februari kwam daar niet in voor.
Het is pas later ( Keizer Pompilius ) dat het jaar werd opgedeeld in twaalf maanden.  Het jaar begon met maart en februari werd de laatste maand en kreeg als naam:  "de zuivering- maand".    
Februari komt van " Februaar "  ( = schuldverzoening )   Vermits februari de laatste maand was, was het de maand waarin alle schulden moesten vereffend worden.
In vele volkskalenders echter krijgt februari ook de naam: SPROKKELMAAND.  Hierover vinden we verschillende verklaringen terug:
Een verklaring zegt dat " sprokkelen " het bijeenzoeken van sprokkelhout betekent, het bijeenrapen van afgevallen hout om als brandstof te gebruiken.  Dat was nodig want de winter was al een eind gevorderd. 
Maar het is nog niet gedaan hoor!  Wat denk je van het volgende?
SPROKKELMAAND heeft niets te maken met het sprokkelen van hout.  Het komt van:  "sporkelen - springen "  Dit omdat februari de SCHRIKKELMAAND is, die om de vier jaar één dag " verspringt "
Opdat het jaar goed zou zijn moet het weer in februari vochtig en fris zijn; sneeuw is welkom.
Februari is de tweede maand van het jaar.M  A  A  R  T
Ook genaamd: LENTEMAAND.   Maart komt van MARTIUS, wat verwijst naar de Romeinse oorlogsgod MARS, die tegelijk de God van de natuur was.
Maart was desdijds de eerste maand van het jaar.  Deze maand heeft bij onze voorouders altijd een slechte faam genoten, vooral omdat het weer in deze periode van het jaar erg ongedurig en wisselvallig kan zijn.  
Denk maar aan de " maartse buien ".
Opdat het jaar goed zou zijn, mag het weer in de maand maart niet te koud, niet te warm of niet te vochtig zijn.  Groen gras en bloeiende bomen zijn slechte voortekenen.  Sneeuw daarentegen is welkom.
Maart is de derde maand van het jaar.A  P  R  I  L
Ook genaamd: GRASMAAND Over de maand april vinden we verschillende verklaringen.
De naam april zou kunnen komen van het Latijnse "aperire" wat betekent: "openen" of "ontsluiting".  De aarde "opent" zich nu om zaden en plantgoed te laten groeien.
Een andere bron zegt dat april zou kunnen komen van "mensis aprilis" wat "zonrijke maand" zou willen zeggen.
Nog andere bronnen houden het echter bij de god Aphrodite, die in deze maand herhaardelijk werd gevierd.
Opdat het jaar goed zou zijn, moet de maand april vochtig zijn en niet te koud.  April en mei zijn, met het oog op de oogst, de voornaamste maanden van het jaar, daarom noemt men ze soms  
" de sleutels van het jaar ".
April is de vierde maand van het jaar.


M   E   I
Ook genaamd: BLOEIMAAND, WONNEMAAND, MARIAMAAND.
Mei komt van MAJA, moeder van Mercurius.
Andere bronnen zeggen dat mei komt van " MAJUS " ( een god van wasdom ), verwant aan "MACTUS" of "MAGNUS" wat betekent: groots, heerlijk.
In bijna alle volkskalenders en poëzie wordt niks dan goeds over de meimaand geschreven.               Zij wordt voorgesteld als een van de mooiste maanden van het jaar.
Opdat het weer goed zou zijn, moet het weer tijdens de maand mei vochtig zijn.
Mei is de vijfde maand van het jaar.


J   U   N   I
Ook genaamd: ZOMERMAAND, BRAAMMAAND, WEDEMAAND, WIEDEMAAND.  
Deze maand komt immers de zomerzonnewende voor.
Juni komt van JUNO, vrouw van Jupiter.  Ze was de beschermster van de geboorte, tevens lichtgodin.
Juni is in de volkskunde een vrij belangrijke maand en niet alleen maar omdat in deze maand de zomer begint.  Het is ook de maand van zeer belangrijke weerheiligen.
Opdat het weer goed zou zijn, moet het in juni enigszins vochtig en nogal warm zijn.
Juni is de zesde maand van het jaar. 


J   U   L   I
Ook genaamd: HOOIMAAND. Die naam werd gegeven door Karel de Grote.  Dit klinkt eigenlijk vreemd, want het hooi ligt al lang opgestapeld.  Zou OOGSTMAAN D hier niet beter zijn?
Een zeer oude benaming die we nog terugvinden is VENNEMAAND "Venne" komt van "fenne" wat "weide" betekent.
Onlangs vond ik een citaat uit een volkkalender van 1944, deze luidt als volgt
Juli zet voort wat Juni begonnen heeft en eindigt met wat in Augustus wordt voortgezet.  Zoo geeft Juli nog een hand aan Juni en steekt de andere hand reeds uit naar Augustus om met hun gedrieën een rondedans rond den oogst te doen.  Want de groote oogst staat nu voor de deur en als 't goed meevalt blijft er voor Augustus niet veel meer dan stoppels over.
Opdat het jaar goed zou zijn, moet het in juli warm zijn.
Juli is de zevende maand van het jaar.


A U G U S T U S
Ook genaamd: OOGSTMAANDDeze maand is toegewijd aan Ceres, de Romeinse godin van de oogst.
Sommige volkskalenders beweren dat de naam van deze maand afkomstig is van de Romeinse keizer Augustus
In Friesland was het de " rispemaene " dat is afgeleid van " rispen " en dat betekent: " verzamelen " eigenlijk dus: oogsten.
In augustus korten de dagen het méést, nl. 1 uur en 58 minuten ten voordele van de nacht.
De spreuken die in augustus op de volkskalender voorkomen handelen bijna allemaal over de oogst.
Guido Gezelle noemde augustus: de KOORNMAAND.
Augustus is de achtste maand van het jaar.  
Was op de Oudromeinse kalender de zesde maand en heette daar sextilis ( sex = zes )  


S E P T E M B E R
Ook genaamd: HERFSTMAAND, de maand waarin de zomer overgaat in de herfst.
In sommige landsgedeelten werd ook gesproken over " D' ANDER OOGSTMAAND. "                 
Dit verwijst naar het feit dat late graangewassen, zoals haver, pas in september worden geoogst.
Nog andere namen: GERSTMAAND ( GHEERSTMAAND ) - EVENEMAENT ( komt van avena = haver ) en ook nog BACCHUSMAAND  => september is de maand waarin in de wijngaarden de druivenoogst begint.
Er is nog wel wat plaats voor dit leuke versje:
ALS MEERT DE EERSTE MAEND VAN 'T JAER WAS, EVEN DOE QUAM MY DE NAAM DIE IK NU VOER - SEPTEMBER - TOE.  IK BEN DEN HERFSTBEGIN EN OOK DES ZOMERS LAETSTE.  DOCH, VERMITS IK VRUCHTEN BRENG, BEN IK NIET VAN DE QUADSTE.
September is de negende maand van het jaar.   
Was op de Oudromeinse kalender de zevende maand ( septem = zeven )


O K T O B E R
Ook genaamd: ZAAIMAAND. ( o.m. het winterkoren )
Wat je ook in vele streken hoort is: WIJNMAANDNog andere benamingen: HERSELMAAND of AARSELMAAND: de maand die aarzelt tussen twee seizoenen.
Ook de naam RUSELMAAND of ROZELMAAND kwam voor ( van reuzel ) omdat in deze maand met het slachten werd begonnen.
In kerkelijke kringen spreekt men van de ROZENKRANSMAAND.
Oktober is de tiende maand van het jaar.   
Was op de Oudromeinse kalender de achtste maand.       ( okto = acht )
Geen opmerkingen:

Een reactie posten


Leuk dat even bent langs geweest
en een berichtje hebt achter gelaten..

Ik wens je nog een fijne dag !!!

Liefs Janetta